ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Δελτίο Τύπου

Στο www.publicrevenue.gr οι πρώτες αναρτήσεις για τις επιστροφές ΦΠΑ 

Αφορά στην εβδομαδιαία παρακολούθηση της Προόδου Επιστροφών από τις ΔΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσιών Εσόδων (ΓΓΔΕ) έχει αναρτήσει στον ιστότοπο http://www.publicrevenue.gr τα πρώτα στοιχεία για την Εβδομαδιαία Παρακολούθηση της Προόδου Επιστροφών Φ.Π.Α. από τις Δ.Ο.Υ προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις όπως αυτή ορίστηκε με τηνΠΟΛ.1082/18.4.2013.

Με την ΠΟΛ.1082/18.4.2013 θεσπίστηκε μια νέα διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ βάσει αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου, ο οποίος προσδιορίζει ποιες υποθέσεις επιστροφών ΦΠΑ πραγματοποιούνται κατόπιν ελέγχου και ποιες χωρίς έλεγχο.

Σταδιακά θα προστίθενται και αντίστοιχα μεγέθη που θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα επίτευξης στόχων των λοιπών Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ, π.χ. της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το http://www.publicrevenue.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά και της παγίωσης αρχών επιχειρησιακής αριστείας στη ΓΓΔΕ. Είναι πάγια τακτική της ΓΓΔΕ να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για έλεγχο και επιβεβαίωση των στόχων αναφορικά με τα Δημόσια Έσοδα.