Ερώτηση

828AA. Καλημέρα  σας Θα ήθελα  να  μας  ενημερώσετε   τι  γίνετε  τελικά  με  τους  τόκους  των  καταθέσεων .Ειδικά  και  όταν υπάρχει  συνδικαιούχοι  σε  τραπεζικό  λογαριασμό ,  κατά  την  υποβολή της δήλωσης το taxis   σε ποιά δήλωση   θα  εμφανίσει τους τόκους   στον πρώτο δικαιούχο  του τραπεζικού λ/σμου  ή θα  τους  επιμερίσει  σε    όλους  τους    συνδικαιούχους  . Οι  φορολογούμενοι  μετά   θα  αποφασίζουν  οι   ίδιοι   για  το  ποιος  ή   ποιοι   θα  τους  δηλώνουν  και   στη   συνέχεια   θα πηγαίνουν  να  διορθώνουν  τα  ποσά  που  εμφανίζει  στη δήλωση  ή  στις  δηλώσεις  το  taxis  ? Σας παραθέτω  και  μια από  τις  τελευταίες  απαντήσεις  του  κυρίου  Θεοχάρη  η οποία δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο .   «Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό που θα γίνεται όταν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ποιος από τους συνδικαιούχους θα δηλώσει τους τόκους»

 

Απάντηση

Προς το παρόν η ενημέρωση που έχουμε συμπίπτει με τη δική σας καθώς δεν έχει εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα. Το μόνο επιπλέον στοιχείο που μπορούμε να σας παραθέσουμε είναι ότι η αποστολή των ποσών των τόκων - που όπως έχει διευκρινιστεί θα συμπληρωθούν αυτόματα στο έντυπο Ε1  - από τις   τράπεζες στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2013 και εκτιμάται ότι η μεταφόρτωση στο δίκυτο  TAXISNET θα διαρκέσει 10 ημέρες, επομένως οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα δουν  μετά τις 24 Ιουνίου 2013.

Όσον αφορά το θέμα των κοινών λογαριασμών, σας παραθέτουμε το έγγραφο ΕΥΟ 1105231/Δ12Α/22.7.2011 του υπουργείο Οικονομικών:
“1. Με τα υπ’ αριθ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 1080362/1634/Α0012/3.6.1996, 1052802/895/Α0012/4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.
2. Επίσης με την υπ’ αριθ. 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 1022721/29/Α0012/12.3.2002 διαταγές, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας ΔΟΥ”
Η ομάδα της AST BOOKS.