Ε.Λ.Π.

ΣΛΟΤ 1409πε ΕΞ 30.1.2015 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

. ΣΛΟΤ 1409πε ΕΞ 30.1.2015 ΘΕΜΑ: «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ». ΕΡΩΤΗΜΑ Η εταιρεία μας νια την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητος (Αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς καμιά επεξεργασία) χρησιμοποιεί ιδιόκτητο ακίνητο. Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. η εταιρεία αποκτά εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και ταυτόχρονα έχει τεκμαρτή δαπάνη από ενοίκια. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας,…

Continue Reading
Επεξεργασμένοι εγκύκλιοι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Ε.Λ.Π.

ΠΟΛ.1024/21.01.2015 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

  .     ΠΟΛ.1024/21.01.2015 Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».     Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1003/2014, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων  του  ν.…

Continue Reading
αποφάσεις εγκύκλιοι υπουργείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Ε.Λ.Π.

ΠΟΛ.1003/2015 (31.12.2014) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ε.Λ.Π.».

. ΠΟΛ.1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Εισαγωγή  1. Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό καταργείται, μεταξύ άλλων,…

Continue Reading
Νόμοι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Ε.Λ.Π., ΝΟΜΟΙ

Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

. N.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’251/24.11.2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος…

Continue Reading
s2Member®