ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (Παροχή Πληροφοριών, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Συγκεντρωτικές καταστάσεις), Υποχρεώσεις ΦΠΑ, Υποχρεώσεις Εργοδοτών

. Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (Παροχή Πληροφοριών, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Συγκεντρωτικές καταστάσεις), Υποχρεώσεις ΦΠΑ, Υποχρεώσεις Εργοδοτών Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας – Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο

. Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας – Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος,…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Φόροι και Υποχρεώσεις Εισοδήματος

. Κεφάλαιο πρώτο Φόροι και υποχρεώσεις εισοδήματος Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Θέματα περί Μη Κερδοσκοπικού χαρακτηρα νομικά πρόσωπα

. Θέματα περί Μη Κερδοσκοπικού χαρακτηρα νομικά πρόσωπα Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Θέματα για την τήρηση βιβλίων & έκδοση στοιχείων για τις τουριστικές επιχειρήσεις

. Θέματα για την τήρηση βιβλίων & έκδοση στοιχείων για τις τουριστικές επιχειρήσεις Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Θέματα Φορολογίας εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

. Θέματα Φορολογίας εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.   Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Θέματα Φ.Π.Α για τις τουριστικές επιχειρήσεις

. Θέματα Φ.Π.Α για τις τουριστικές επιχειρήσεις Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Ζητήματα περί αγροτικής δραστηριότητας

  .   Ζητήματα περί αγροτικής δραστηριότητας Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών & Λοιπών Υποχρεώσεων», μετά την ψήφιση του Ν.4334/16.7.2015

Με το Ν.4334/2015, συντελέστηκαν ορισμένες σημαντικές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον «Οδηγό Φορολογικών & Λοιπών Υποχρεώσεων», λόγω της προγενέστερης έκδοσης του.       Για το λόγο αυτό και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών που προμηθεύονται το βιβλίο μας, παραθέτουμε παρακάτω τις αλλαγές που γίνονται στις αντίστοιχες…

Continue Reading
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ, Φ.Π.Α.

Επικαιροποίηση “Πρακτικό Βοήθημα Φ.Π.Α. Β’ Έκδοση” – Διακανονισμός εκπτώσεων επενδυτικών αγαθών

Διακανονισμός εκπτώσεων επενδυτικών αγαθών Περιπτώσεις και προϋποθέσεις ενέργειας του διακανονισμού.     Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται διακανονισμός των εκπτώσεων που έγιναν κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου στο Δημόσιο φόρου με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον υποκείμενο στο φόρο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Με το διακανονισμό…

Continue Reading
s2Member®