ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΚΑ: Συχνές ερωτήσεις – Μη μισθωτοί

  .   ΕΦΚΑ: Συχνές ερωτήσεις – Μη μισθωτοί 1. Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017; Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα. 2. Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία; Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Οικογενειακό επίδομα (Α21)

. Οικογενειακό επίδομα (Α21)   Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση – Δήλωση (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Π.Κ. 4/29.3.2017 Συλλογική σύμβαση εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες.

. Συλλογική σύμβαση εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες. Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός, Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος και Ευφροσύνη Κατσαρού, Πρόεδρος και…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αρ.Πρωτ.: οικ. 15726/605/2017 Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

. Αρ.Πρωτ.: οικ. 15726/605/2017 Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αθήνα, 5.4.2017 Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής: Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94,…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/2017 Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης

. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/2017 Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης Αθήνα, 12 Απριλίου 2017 Αρ.Πρωτ.:570942 Βαθμός Προτ/τας Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθ.52/Συν.8/23.2.2017 (ΦΕΚ 978/τ.Β’ /23.3.2017) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με την οποία εξουσιοδοτούνται όργανα του ΕφΚΑναεκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης, για ενημέρωση και εφαρμογή. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα εξής: A. Μετακίνηση στο Εξωτερικό Αρμόδιο όργανο…

Continue Reading
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΚΑ: Μια απαραίτητη υπενθύμιση για μια αναγκαία εξήγηση

. Μια απαραίτητη υπενθύμιση για μια αναγκαία εξήγηση   Αθήνα, 12 Απριλίου 2017 Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ από την αρχή κιόλας της λειτουργίας του και την ανάληψη των καθηκόντων της έκανε γνωστό στους ασφαλισμένους, στους πολίτες και στους φορείς που τους εκπροσωπούν “τι είναι και τι θέλει ο ΕΦΚΑ” στα πλαίσια πάντοτε του Νόμου που…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ.80000/οικ.7789/343/2017 Οδηγίες σχετικά με τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ80000/οικ.17002/739/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

. Φ80000/οικ.17002/739/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Αθήνα, 7.4.2017 Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθμ. Φ80000/ οικ.5547/248/7.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ) για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

. Υπουργείο Εργασίας Εγκ. 119 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ.

. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ. Αθήνα, 31.3.2017 Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 107/30.3.2017 (ΑΔΑ: 66ΙΨ465ΧΠΙ-27Σ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 30.6.2017 της καταβολής των εισφορών του έτους 2016 των ασφαλισμένων του ΤΑΝ – τ. ΕΤΑΑ, καθώς και των εισφορών…

Continue Reading
s2Member®