ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1107/5.4.1999 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A. (N.Δ.2548/1953,ΦEK 231/27.8.1953,τ.A’)

. ΠΟΛ.1107/5.4.1999 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A. (N.Δ.2548/1953,ΦEK 231/27.8.1953,τ.A’) I. Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 1080620/664/008A (δισ)/ ΠOΛ 1187/5.7.1995 σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση κατά την…

Continue Reading
s2Member®