ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1149/9.6.1994 Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

. ΠΟΛ.1149/1994 Αριθ. 1067780/82/Γ0013/Β 549/1994. Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α’43) και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α’127). 2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος…

Continue Reading
s2Member®