Μετατροπή – Συγχώνευση – Λύση – Διάσπαση

Μετατροπή - Συγχώνευση - Λύση - Διάσπαση