Με την συνδρομητική υπηρεσία "Εργατικά Express" έχετε την δυνατότητα, να επιλύετε άμεσα προβλήματα, τα οποία αφορούν θέματα εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιοδικό AST Εργατικά.

Ως συνδρομητές υποβάλλετε τα ερωτήματά σας τηλεφωνικά, τα οποία απαντώνται επίσης τηλεφωνικά από την επιστημονική ομάδα της ASTbooks, αναλόγως της φύσης και της πολυπλοκότητάς τους.

Η υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά δημόσιους φορείς ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση κατά την οποία η απάντηση υποκαθιστά λογιστική εργασία, δύναται να παρασχεθεί κατόπιν συνεννοήσεως για το ανάλογο κόστος.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας έχετε τη δυνατότητα απόκτησης των έντυπων εκδόσεων της ASTbooks σε προνομιακή τιμή μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την αρχική τιμή διάθεσής τους.