Η υπηρεσία «Λογιστική Βιβλιοθήκη» προσφέρει την ελεύθερη πρόσβαση των συνδρομητών της στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και στην τράπεζα πληροφοριών. Η υπηρεσία διατίθεται είτε για 6μηνη είτε για 12μηνη χρήση.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας έχετε τη δυνατότητα απόκτησης των έντυπων εκδόσεων της ASTbooks σε προνομιακή τιμή μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την αρχική τιμή διάθεσής τους.