Η υπηρεσία της ASTbooksAST PayRoll” απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία, προσφέροντας υπηρεσίες υπολογισμού της μισθοδοσίας των πελατών τους, αλλά και υποστήριξης των διαφόρων εργασιών, οι οποίες απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αφορούν τα εξής:

 • Υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (ετήσια κατάσταση, προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελία σύμβασης, αλλαγή ωραρίων κτλ.).
 • Υπολογισμός της μισθοδοσίας ανά μήνα.
 • Εκτύπωση αρχείου με τις καθαρές αποδοχές ανά εργαζόμενο.
 • Ετοιμασία αρχείου ΑΠΔ.
 • Ενημερωτική αποστολή ηλεκτρονικού σημειώματος με όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μισθοδοσία.
 • Εκτύπωση και αποστολή μισθοδοτικής κατάστασης και αποδείξεων πληρωμών.
 • Δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Προετοιμασία δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 • Δημιουργία πρότυπου λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας.
 • Υπολογισμός προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού.
 • Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές της εργατικής νομοθεσίες.

Η λήψη των δεδομένων για τις ανωτέρω υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικών ηλεκτρονικών αρχείων που θα αποστέλλονται μέσω e-mail.

Στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνεται πακέτο ερωτήσεων, τις οποίες θα απαντά έγκυρα και έγκαιρα η Επιστημονική Ομάδα της ASTbooks. Η θεματολογία των ερωτήσεων θα αφορά:

 • Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας
 • Ζητήματα λογιστικής & φορολογικής αντιμετώπισης εργατικών & μισθολογικών ζητημάτων.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα προσαρμόζονται αναλόγως των ιδιαίτερων αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

Η χρέωση γίνεται ανά εργαζόμενο και ανά είδος εργασίας.