ΠΟΛ. 1014/3-2-2005

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2005.

Σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASΤAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της Γ. Γραμματείας ΕΣΥ.Ε. όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2005 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΣ. ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1334/Γ4-92 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Στατιστικά Κατώφλια έτους 2005.

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2005 το κατώφλι εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT - όπως αυτά ισχύουν από 1.1.2005 βάσει του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 άρθρο 10 παρ. 3 διαμορφώνονται ακολούθως:

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
40.000 ευρώ 44.000 ευρώ

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι Δ.Ο.Υ. για την εν λόγω αναπροσαρμογή.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.